პოლარული ღამეები

ჩვენი დღევანდელი ნახევარი დღე. უკომენტაროდ :D მარტი 12, 2010

Filed under: Uncategorized — polarnights @ 4:52 PM

ჩვენი დღევანდელი ნახევარი დღე. უკომენტაროდ :D